Розрахунок реакторів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.015
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: професор Мельник Степан Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати принципи вибору і розрахунку хімічних реакторів; • вибрати тип реактора за фазовим станом реагентів, за режимом роботи (періодичний, напівперіодичний, безперервний), за тепловим і гідродинамічним режимом; • складати матеріальні та теплові баланси реакторів з використанням кінетичних характеристик хімічного процесу; • виконувати технологічний розрахунок реакторів; • виконувати механічний розрахунок реакційних апаратів; • будувати математичну модель реактора за кінетичними даними реакцій, які у ньому відбуваються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методологія наукових досліджень • Дослідження хімічних реакцій і процесів • Каталіз в органічному синтезі
Короткий зміст навчальної програми: Задачі проектування реактора. Принципи побудови математичних моделей реакторів. Процеси, що відбуваються у реакторах. Режими роботи реакторів. Механічний розрахунок реакторів. Технологічний розрахунок реакторів за даними діючих установок. Ідеальні реактори періодичної дії. Реактори напівперіодичної дії. Ідеальні реактори безперервної дії. Реактори, які працюють в автотермічному режимі. Структура потоку реальних реакторів. Реактори з ламінарним та турбулентним потоками. Реактори з осьовою та радіальною дифузією. Розрахунок реакторів за комбінованими моделями. Реактори для гетерогенних систем. Реактори для гетерофазних систем. Розрахунок печей піролізу.
Методи та критерії оцінювання: • розрахункова графічна робота, письмовий експрес-контроль (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Мельник, С. Р. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник [Текст] / С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, З. Г. Піх. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 448с. 2. Грязнов, М. А., Дигуров Н.Г., Кафаров В.В. и др. Проектирование и расчет аппаратов основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] / М. А. Грязнов. Н. Г. Дигуров, В. В. Кафаров [и др.] – М.: Химия, 1995. – 256 с. 3. Царева, З. М. Теоретические основы химической технологии [Текст] : учеб. пособие / З. М. Царева, Е. И. Орлова. – Киев: Вища шк., 1986. – 271 с. 4. Смирнов, Н. Н. Химические реакторы в примерах и задачах [Текст] / Н. Н. Смирнов, Л. И. Волжинский. – М.: Химия, 1986. – 222 с.

Розрахунок реакторів (курсова робота)

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.016
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: професор Мельник Степан Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати принципи вибору і розрахунку хімічних реакторів; • вибрати тип реактора за фазовим станом реагентів, за режимом роботи (періодичний, напівперіодичний, безперервний), за тепловим і гідродинамічним режимом; • складати матеріальні та теплові баланси реакторів з використанням кінетичних характеристик хімічного процесу; • виконувати технологічний розрахунок реакторів; • виконувати механічний розрахунок реакційних апаратів; • будувати математичну модель реактора за кінетичними даними реакцій, які у ньому відбуваються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методологія наукових досліджень • Дослідження хімічних реакцій і процесів • Каталіз в органічному синтезі
Короткий зміст навчальної програми: Задачі проектування реактора. Принципи побудови математичних моделей реакторів. Процеси, що відбуваються у реакторах. Режими роботи реакторів. Механічний розрахунок реакторів. Технологічний розрахунок реакторів за даними діючих установок. Ідеальні реактори періодичної дії. Реактори напівперіодичної дії. Ідеальні реактори безперервної дії. Реактори, які працюють в автотермічному режимі. Структура потоку реальних реакторів. Реактори з ламінарним та турбулентним потоками. Реактори з осьовою та радіальною дифузією. Розрахунок реакторів за комбінованими моделями. Реактори для гетерогенних систем. Реактори для гетерофазних систем. Розрахунок печей піролізу.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: курсова робота (100%)
Рекомендована література: 1. Мельник, С. Р. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник [Текст] / С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, З. Г. Піх. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 448с. 2. Грязнов, М. А., Дигуров Н.Г., Кафаров В.В. и др. Проектирование и расчет аппаратов основного органического и нефтехимического синтеза [Текст] / М. А. Грязнов. Н. Г. Дигуров, В. В. Кафаров [и др.] – М.: Химия, 1995. – 256 с. 3. Царева, З. М. Теоретические основы химической технологии [Текст] : учеб. пособие / З. М. Царева, Е. И. Орлова. – Киев: Вища шк., 1986. – 271 с. 4. Смирнов, Н. Н. Химические реакторы в примерах и задачах [Текст] / Н. Н. Смирнов, Л. И. Волжинский. – М.: Химия, 1986. – 222 с.