Проектування виробництв переробки горючих копалин

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.E.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Доцент, к.т.н. Гунька Володимир Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати проблеми і завдання, що стоять перед галуззю спеціалізації, структуру проектних організацій і керування проектуванням; - знати методологію проектування на всіх стадіях і етапах створення технічного об'єкта; - знати склад, види і зміст документації на об'єкти проектування; - знати основні принципи проектування генерального плану підприємства і основи монтажного та будівельного проектувань; - знати методи і засоби автоматизованого проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи проектування нафтопереробних заводів Процеси та обладнання переробки нафти та газу
Короткий зміст навчальної програми: Вступне заняття. Нормативна база для проектування і будівництва нафто-газопереробних і коксохімічних підприємств. Проектування обв’язки технологічного обладнання трубопроводами. Створення робочих технологічних і монтажно-технологічних схем. Основні технологічні розрахунки. Схема планування земельної ділянки установки та заводу. Видача завдання на проектування суміжним спеціальностям. Розробка монтажної і будівельної частин проектної документації. Енергозабезпечення. Охорона навколишнього середовища від забруднення небезпечними речовинами. Проектування об’єктів загальнозаводського господарства.
Методи та критерії оцінювання: - розрахунково-графічна робота, усне опитування (40%); - підсумковий контроль: письмово-усна форма (60%, екзамен)
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Пиш’єв С.В., Рудкевич М.І. Хімія та технологія переробки вугілля. – Львів: в-цтво “Бескид Біт”. – 2006. – 272 с. 2. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. – Львів: вид-во НУ «ЛП», 2013. – 180 с.