Обладнання і конструкційні матеріали

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.O.012
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Доцент, к.т.н. Присяжний Юрій Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання теоретичних основ процесів нафтогазопереробки. 2. Знання конструкції і розуміння принципу роботи обладнання та апаратів нафтопереробних і газопереробних заводів. 3. Володіння основними методами розрахунку процесів і апаратів нафтогазопереробки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Хімія нафти і газу. 2. Технологія первинної переробки нафти і газу. 3. Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти і газу. 4. Технологія одержання олив і мастил.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Розглядається класифікація і характеристика основних процесів та апаратів нафтогазопереробки. 2. Вивчаються теоретичні основи масообмінних, теплових та механічних процесів переробки нафти і газу. 3. Вивчається конструкція, принцип роботи та методи розрахунку масообмінного, теплообмінного та механічного обладнання і апаратів нафтопереробних і газопереробних заводів.
Методи та критерії оцінювання: Загальна оцінка студента за дисципліну складається з оцінки за поточний контроль і оцінки за екзаменаційний контроль. Поточний контроль складається з практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи. Екзаменаційний контроль складається з письмової і усної компоненти.
Рекомендована література: 1. В. В.Гуменецький. Процеси та обладнання нафтопереробних заводів. Львів, Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2003 р. 2. Скобло А.И. Процесы и апараты нефтепереработки и нефтехимии.Москва, Недра, 2000 г. 3. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. Ленинград, Химия, 1974 г. 4. Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. Москва, Химия,1981 г. 5. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация. Москва, Химия, 1978 г.

Обладнання і конструкційні матеріали (курсовий проект)

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Доцент, к.т.н. Присяжний Юрій Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання теоретичних основ процесів нафтогазопереробки. 2. Знання конструкції і розуміння принципу роботи обладнання та апаратів нафтопереробних і газопереробних заводів. 3. Володіння основними методами розрахунку процесів і апаратів нафтогазопереробки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Хімія нафти і газу. 2. Технологія первинної переробки нафти і газу. 3. Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти і газу. 4. Технологія одержання олив і мастил.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Розглядається класифікація і характеристика основних процесів та апаратів нафтогазопереробки. 2. Вивчаються теоретичні основи масообмінних, теплових та механічних процесів переробки нафти і газу. 3. Вивчається конструкція, принцип роботи та методи розрахунку масообмінного, теплообмінного та механічного обладнання і апаратів нафтопереробних і газопереробних заводів.
Методи та критерії оцінювання: Загальна оцінка студента за дисципліну складається з оцінки за поточний контроль і оцінки за екзаменаційний контроль. Поточний контроль складається з практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи. Екзаменаційний контроль складається з письмової і усної компоненти.
Рекомендована література: 1. В. В.Гуменецький. Процеси та обладнання нафтопереробних заводів. Львів, Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2003 р. 2. Скобло А.И. Процесы и апараты нефтепереработки и нефтехимии.Москва, Недра, 2000 г. 3. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. Ленинград, Химия, 1974 г. 4. Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. Москва, Химия,1981 г. 5. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация. Москва, Химия, 1978 г.