Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.2
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Органічна хімія
Лектор: професор Шевчук Лілія Іванівна, професор Самарик Володимир Ярославович, професор Братичак Михайло Миколайович, доцент Кіндзера Діана Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи технологій виробництва хімічних речовин та володіти методологією наукових досліджень; • знати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; • знати конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; • вміти оцінити вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; • вміти встановлювати зв'язок отриманих даних із результатами математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів; • мати уявлення та вміння оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин і лабораторних досліджень, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих (товарних) продуктів хімічних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Органічна хімія • Фізична хімія • Проектування хіміко-технологічних систем • Хімія і технології наноматеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Основи технічної творчості. Закон розвитку та споживання технічних систем. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій.
Методи та критерії оцінювання: • Письмовий контроль (контрольна робота) - (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 2. Шевчук Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». для студентів спеціальності 8.05130102«Хімічні технології органічних речовин» Л.: Національний університет “Львівська політехніка”, Реєстр. № 4419 від 19.09.2012р. – 90с. 3. Опейда Й.О. Методологія фізико-хімічних досліджень. – Д.:ДОННУ, 2012. -142с.

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.3
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Професор Шевчук Лілія Іванівна, професор Самарик Володимир Ярославович, проф. Братичак М.М., доц. Кіндзера Д.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи технологій виробництва хімічних речовин та володіти методологією наукових досліджень; • знати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі; • знати конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; • вміти оцінити вплив технологічних чинників на склад кінцевого продукту; • вміти встановлювати зв'язок отриманих даних із результатами математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів; • мати уявлення та вміння оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин і лабораторних досліджень, та контролювати якість вихідних речовин і кінцевих (товарних) продуктів хімічних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Органічна хімія • Фізична хімія • Проектування хіміко-технологічних систем • Хімія і технології наноматеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи науково-дослідної роботи. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Основи технічної творчості. Закон розвитку та споживання технічних систем. Основні закономірності творчого процесу. Організаційні аспекти наукової діяльності. Природа статистичних рішень та перевірки гіпотез в ході наукових досліджень. Основні методи обробки статистичних даних в ході наукових досліджень в області хімії та хімічних технологій.
Методи та критерії оцінювання: • Письмовий контроль (контрольна робота) - (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 2. Шевчук Л.І. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». для студентів спеціальності 8.05130102«Хімічні технології органічних речовин» Л.: Національний університет “Львівська політехніка”, Реєстр. № 4419 від 19.09.2012р. – 90с. 3. Опейда Й.О. Методологія фізико-хімічних досліджень. – Д.:ДОННУ, 2012. -142с.

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.4
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна інженерія
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.1
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: проф. Братичак М.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіння основними фактами, концепціями, принципами, що відносяться до хімії, механізмів і принципів хімічнихї перетворень речовин Вміння застосовувати методи хімічного та фізико-хімічного аналізу Знання счасних технологій хімічних виробництв, конструкцій та принципів роботи обладнання та устаткування хімічних виробництв
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Органічна хімія Фізична хімія Аналітична хімія Хімія і технологія наноматеріалів Проектування хіміко-технологічних систем Модифікаційні процеси в полімерних технологіях
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та організаційні основи наукових доліджень. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт Основи технічної творчості
Методи та критерії оцінювання: письмово-усний контроль (25%)
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. -352 с. 2. Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень. Навчальний посібник. - Л.: В-во Львівська політехніка, 2012. -375 с. 3. Білей П., Аламовський М., Ханик Я. та ін.: Методологія наукових досліджень технологічних процесів. Л.: Панорама, 2003