Проектування виробництв перероблення полімерних і композиційних матеріалів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.45
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Шаповал Йосиф Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: - основні терміни, які вживають в процесі проектування; - типові робочі місця основних методів переробки полімерів; - основні принципи компоновки обладнання; - типові технологічні схеми основних методів переробки. Підготовлений фахівець повинен вміти провести аналіз діючого виробництва і виявити вузькі місця; на базі типових технологічних схем розробити технологічну схему для заданого асортименту виробів і обгрунтувати її етапи. Проводити компоновку приміщень та обладнання при проектуванні (реконструкції) дільниць, цехів та заводів з переробки полімерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - інженерна графіка; - механіка хімічних виробництв; - обладнання виробництв перероблення полімерів і композитів
Короткий зміст навчальної програми: Склад виробництва переробки пластмас. Склад цехів. Основні питання, що розробляються при проектуванні. Організація виробництва. Склад виробничого процесу. Принципова структурна схема виробничого процесу виготовлення литтєвих виробів, виготовлення плівки. Схема виробництва, етапи її розробки. Задача технологічної схеми. Принципова технологічна схема. Апаратурно-технологічна схема. Матеріальний розрахунок виробництва. Матеріальний розрахунок - перша частина технологічного розрахунку. Вихідні дані для матеріального розрахунку. Потужність виробництва. Що таке виробнича потужність підприємства. Розрахунок виробничої потужності. Проектна потужність. Способи розрахунку потужності виробництва. Вибір і розрахунок кількості обладнання.. Технологічне обладнання.. Критерії при виборі обладнання. Техніко-економічне порівняння способу переробки сировини. Проектування технологічного процесу. Ціль проектування. Технологічний процес. Технологічна операція. Критерії оцінки продукції, що виготовляється. Основні вимоги, що ставляться до технологічних процесів. Змішувачі для сипучих матеріалів. Проектування режиму переробки. Вихідні дані для вибору режиму переробки. Штучний час. Документація технологічного процесу. Попередній проект. Маршрутна карта. Операційна карта. Карта технологічного процесу. Карта типового технологічного процесу.Карта ескізів. Технологічна інструкція. Здача модуля.змішувачі. Змішувачі з псевдозрідженим шаром матеріалу. Змішувач СС-100. Двохкамерні змішувачі. Центробіжні змішувачі. Планетарний турбозмішувач. Задачі і принципи розташування обладнання. Основна задача компоновки. Взаємне розміщення дільниць і ліній. Розміщення виробництв в одній будівлі. Плани розташування обладнання. Розташування обладнання в прогоні будівлі. Нормальні віддалі між машинами. Схеми розташування обладнання відносно проїзду і проходу. Схеми розташування обладнання поточних ліній. Розміщення обладнання в прогоні будівлі у два, три і чотири ряди. Площа виробництва. Виробнича площа. Допоміжна площа. Методи розрахунку загальної площі. Розміщення гідравлічних пресів. Планування робочого місця пресувальника. Оптимальні варіанти розміщення пресів. Розміщення литтєвих машин. Рекомендації по організації робочого місця. Основні параметри, що характеризують розміщення литтєвих машин. Розміщення шнекових машин і агрегатів на їх базі. Основні критерії при виробництві плівки. Неавтоматизовані дільниці. Шахматне розміщення агрегатів. Загальна планіровка виробництва. Ширина прогону. Висота прогону. Компоновка виробничих відділень і дільниць.
Методи та критерії оцінювання: - Практичні заняття (30%); - Підсумковий контроль (70%)
Рекомендована література: 1. Оленев Б.А., Мордкович Е.М, Колошин В.Ф. Проектирование производств по перерработке пластических масс. - М. Химия, 1982. - 256 с. 2. Оленев Б.А., Мордкович Е.М, Колошин В.Ф. Проектирование производств литьевых изделий из пластмасс. - М. Химия, 1977. - 152 с. 3. Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН202-81). -М.: Госсторой СССР, 1981, 67 с. 4. Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник в 6-ти томах./Под ред. Е.С. Ямпольского. - М., машиностроение, 1974,. т.6. - 414 с. 5. Правила безопасности во взрывоопасных, пожароопасных химических и нефтехимических производствах (ПБВХП-76). М.: недра, 1976. - 79 с. 6. Правила устройства электроустановок (Министерство энергетики и электрификации СССР, Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем) М.: Атомиздат, 1977. - 49 с.