Кондиціювання стічних вод

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.M.30
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімії і технології неорганічних речовин
Лектор: доц. Гелеш Андрій Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розробляти сучасні технології кондиціювання стічних вод різноманітного походження; • вибирати оптимальні параметри й оптимізувати процеси кондиціювання стічних вод; • оцінювати вплив технологічних чинників на вихід і склад очищеної води; • використовувати наукові дані про тенденції розвитку технологій очищення стічних вод для вибору та обґрунтування оптимальної технології; • розробляти системи очищення газових викидів та утилізації твердих відходів у процесах кондиціювання стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімічна технологія; • Процеси та апарати хімічних виробництв; • Теоретичні основи хімії та технології води; • Хіміко-технологічні процеси у підготовці природних вод; • Основи технологічного проектування виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація стічних води. Системи та схеми каналізування стічних вод. Вибір методу очищення стічних вод. Визначення необхідного ступеня очищення. Механічне очищення стічних вод. Хімічні методи очищення стічних вод. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. Деструктивні методи очищення стічних вод Біологічне очищення стічних вод. Утилізація відходів, які утворюються під час очищення стічних вод.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %); • підсумковий контроль ( 70 %,контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70 %)
Рекомендована література: 1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання - К.: Знання, 2009. - 735 с. 3.Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / За загальною редакцією Запольського А.К. - К.: Лібра, 2000. – 552 с.