Технології лакофарбових матеріалів і плівкових покриттів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.047
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Братичак Михайло Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основні типи плівкоутворювачів і лакофарбових матеріалів на їх основі; • принципи створення полімерних покрить; фізико-хімічні, технологічні та експлуатаційні властивості лакофарбових матеріалів; можливі галузі застосування • одержати і формувати полімерні покриття з заданими властивостями, наносити і отверджувати лакофарбові матеріали різними способами;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Структура і властивост ВМС, • Процеси і апарати хімічної промисловості, • Хімія полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про лакофарбові матеріали. Основні компоненти лакофарбових матеріалів. Основні визначення та поняттяКласифікація лакофарбових матеріалів. Система позначення лакофарбових матеріалів. Властивості лакофарбових матеріалів.Класифікація і властивості полімерних покритьОдержання полімерних покрить. Основні плівкоутворюючі системи, їх види і класифікація. Розчини плівкоутворювачів в органічних розчинниках.Лакофарбові матеріали на водній основі. Водоемульсійні плівкоутворюючі системи. Полімерні органодисперсії. Вплив компонентів полімерних дисперсій на їх властивості. Застосування водних дисперсій полімерів. Особливості будови водорозчинних олігомерів Рідкі пігметовані лакофарбові матеріали. Основні властивості.Фізико-хімічні основи отримання рідких пігментованих лакофарбових матеріалів.Виробництво рідких пігментованих лакофарбових матеріалів. Виробництво емалей. Виробництво водоемульсійних фарб.Порошкові фарби. Склад порошкових фарб. Властивості порошкових фарб.Виробництво порошкових фарб. Способи та методи виробництва.Формування покрить із розчинів.Формування покрить, які протікають без хімічних перетворень. Формування покрить із водних дисперсій полімерів. Формування покрить із органічних дисперсій полімерів. .Технологія одержання полімерних покрить. Способи
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, колоквіуми; Підсумковий контроль (70%) – екзамен: письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Сорокин М.Ф. и др. Химия и технология пленкообразующих веществ. М., Химия, 1989. – 477с. 2. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. Л., Химия, 1981. – 352с. 3. Охрименко С.И. и др. Химия и технология пленкообразующих веществ. Л., Химия. 1978. – 391с. 4. Такахаси Г. Пленки полимеров. Пер с яп. Л., Химия, 1971. – 151