Технологія формування виробів з еластомерів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.044
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: професор Скорохода Володимир Йосипович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи та способи здійснення вулканізації, основні процеси виробництва гум, технології формування виробів з еластомерів; • вміти правильно планувати і організовувати технологічні процеси виготовлення виробів з еластомерів, обгрунтовувати і вибирати оптимальні умови проведення цих процесів і бути здатним самостійно приймати рішення; • мати уявлення про механізми вулканізації, принципи побудови технологічних схем виробництва виробів з еластомерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізико-хімія полімерів. • Технологія переробки пластмас.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття еластомерів. Вулканізація каучуків. Стадії вулканізації. Основні механізми вулканізації. Класифікація та призначення інгредієнтів гумових сумішей. Основні процеси виробництва гум. Приготування гумових сумішей. Каландрування. Вироби з гумових клеїв. Промащування тканин на клеєпромащувальних машинах. Шприцювання гумових сумішей. Основні методи вулканізації гумових сумішей. Пресовий метод. Лиття під тиском. Типові технологічні схеми. Переробка відходів виробництва гум.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, РГР (30%); • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Догадкин В. и др. Химия эластомеров. М. 2005. 2. Иванова В., Алешунина Л. Технология резиновых технических изделий. Л., 2001. 3. Скорохода В., Семенюк Н. Технологія формування виробів з еластомерів. Електронний НМК.– http/vns.lp/edu.ua/course/viev.php?id=1499, номер реєстрації Е41-217-113/2016 від 06.09.2016.