Біосинтез органічних речовин

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.M.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Доцент Кічура Дарія Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати роль біосинтезу в органічному синтезі; • знати особливості та основні напрямки використання біосинтезу; • знати основні біокаталізатори, що застосовуються у органічному синтезі; • вміти досліджувати фізико-хімічні характеристики біокаталізаторів, визначати їх технологічні властивості; • вміти порівнювати та вибирати найефективніші процеси для певного синтезу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Технологія продуктів органічного синтезу • Хімія та технології наноматеріалів Кореквізити: • Розроблення технологічних процесів органічного синтезу • Застосування продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Аспекти розвитку біосинтезу органічних продуктів. Основні види мікроорганізмів, що застосовуються для біосинтезу. Культивування мікроорганізмів. Основні мікробіологічні виробництва. Технологія одержання ферментних препаратів. Біосинтез органічних кислот. Одержання амінокислот та вітамінів. Застосування біосинтезу для одержання харчових продуктів. Використання мікроорганізмів для очищення навколишнього середовища. Біосинтез у сільському господарстві та інші аспекти його застосування в галузях промисловості.
Методи та критерії оцінювання: • реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кічура Д. Б. Технологічні аспекти одержання кисневмісних сполук. Методичні вказівки. – Львів, 2014. – 39 с. 2. Кічура Д. Б. Одержання кисневмісних сполук. Конспект лекцій. – Львів, 2012. – 163 с. 3. Кічура Д. Б. Біотехнологія: минуле та майбутнє. Посібник. Львів.: В-во Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 160 с. 4. Экология микроорганизмов. Под ред. А. И. Нетрусова –М. ACADEM, 2004 – 272с. 5. Бирюков В. В. Основы промышленной биотехнологии.–М. Колос, 2004 – 282с.