Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів

Спеціальність: Фармація, промислова фармація
Код дисципліни: 7.226.01.E.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент., к.х.н. Федорова Олена Валеріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання щодо застосування рослинної сировини в офіційній, народній медицині та косметології; - знання і розуміння фізико-хімічних критеріїв вибору інгредієнтів сучасних лікувально- косметичних засобів та умов їх зберігання; - уміння виготовляти лікувальні косметичні препарати різноманітного призначення, проводити їх контроль якості .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: аптечна технологія ліків фармацевтична хімія кореквізити: промислова технологія фармацевтичних виробництв фітотерапія
Короткий зміст навчальної програми: Шкіра, як об'єкт косметичного догляду. Косметологічні аспекти морфології та фізіології шкіри. Методи визначення типу шкіри. Клінічна характеристика морфологічних елементів. Клінічна характеристика патологій шкіри. Клінічна характеристика патологій волосся. Принципи використання лікувальних косметичних препаратів. Лікарські косметичні препарати для лікування патологій шкіри. Практична ароматерапія. Нетрадиційні методи лікування.
Методи та критерії оцінювання: -письмові звіти з лабораторних робіт, контрольна робота – 30 балів; -підсумковий контроль - 70 балів ( контрольний захід - залік) : письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Федорова О.В., Заярнюк Н.Є., Петріна Р.О., Стадницька Н.Є. та інші. Технологія та застосування лікувально- косметичних засобів. - Навч. Посібник для студ. та аспір.фарм. спеціальностей. – Львов, «Тріада плюс», 2011 2. Михайлов П. Медицинская косметика. – М., 1985. 3. Основы практической аромологии. – Х.: Прапор, 1999. 4.Технология косметических и парфюмерных средств. – Х.: «Золотые страницы», 2002.