Проектування банків даних для комп'ютерних систем проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.44
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна