Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.M.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна