Паралельні та хмарні обчислення

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна