Інтелектуальна власність

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.00.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доц. Якушев Володимир Семенович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати та розуміти основи інтелектуальної власності • вміти використовувати закони України з інтелектуальної власності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційний маркетинг та менеджмент Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: основи інтелектуальної власності та закони України з інтелектуальної власності
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (100%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування
Рекомендована література: 1. Закони України з інтелектуальної власності. 2. Вовк О.Б., Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Якушев В.С.: підручник «Інтелектуальна власність в галузі комп’ютинґу». Львів, «Новий Світ-2000», 2013р. 316с.