Математичні моделі синтезу та оптимізації систем

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.01.E.37
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна