Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.E.49
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: кандидат технічних наук, доцент кафедри САП Здобицький Андрій Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати архітектуру типової системи технологічної підготовки виробництва; структуру гнучких виробничих систем, їх функціональне призначення і принципи побудови; методи і засоби автоматизованого проектування технологій виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системне програмування і операційні системи. Системи автоматизації конструкторського проектування. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем.
Короткий зміст навчальної програми: Основи побудови АСТПВ, задачі та об’єкти автоматизації технологічної підготовки виробництва, математичні моделі і алгоритми автоматизації проектування типових ТП виробництва, основи побудови, задачі і методи інтегрованих систем проектування для моделювання структури, складу і розміщення обладнання виробничих дільниць, особливості побудови та вимоги до комплексних автоматизованих систем проектування, виготовлення і управління виробництвом.
Методи та критерії оцінювання: 1. Контрольна робота № 1. Захід проводиться посередині семестру за результатами вивчення тем 1–8. 2. Контрольний захід № 2. Захід проводиться наприкінці семестру за результатами вивчення тем 9–16. 3. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з усіх лабораторних робіт. 4. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу.
Рекомендована література: 1.Автоматизированная система проектирования технологических процессов механосборочного производства / Под ред. Н.Н.Капустина / -М.:Машиностроение, 1979 -247с. 2. Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении / Под ред.Капустина / -М.:Машиностроение; Берлин: Техник, 1985 -304с. 3. Гибкое автоматическое производство / Под ред. А.Майорова, Г.В.Орловского / -Л.: Машиностроение, 1985 -454с. 4. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированого проектирования электронной и вычислительной аппаратуры. -М.: Высшая школа, 1983 -272с.

Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва (курсова робота)

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.E.51
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна