Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.01.O.42
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.O.54
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.O.66
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.O.78
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Шаховська Н.Б.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань за спеціальністю, застосування цих знань при вирішенні конкретних науково-технічних, виробничих та інших завдань; - закріплення навичок ведення самостійної роботи (від ознайомлення з завданням на дипломну роботу до її захисту); - демонстрація навичок аналізу, оцінки і застосування сучасних методів та засобів проектування; - використання раціональних методів пошуку й аналізу вітчизняної й зарубіжної науково-технічної інформації, включаючи патентну; - вміння користуватись сучасними мовами програмування і проводити комп‘ютерне моделювання технологічних, фізичних, математичних процесів; - вміння обробляти і систематизувати результати досліджень, використовуючи комп‘ютерну техніку; - перевірка уміння застосовувати технології розробки інформаційних систем на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз Системи штучного інтелекту Організація баз даних
Короткий зміст навчальної програми: Задачею кваліфікаційної роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, придбання навичок проведення самостійної, творчої, інженерної, наукової роботи тощо у відповідній галузі на основі знань, отриманих в процесі навчання в університеті. Під час виконання кваліфікаційної роботи студенти повинні використовувати результати вивчення тем відповідних модулів.
Методи та критерії оцінювання: 100 - захист
Рекомендована література: Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон // Пер. с анл. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 432 с. Сайт розробників стандарту OMG [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.omg.org Антипина Г. Arena – система имитационного моделирования [Електронний ресурс] / Г. Антипина, Ярцев А. – Режим доступу: http://interface.ru/sysmod/arena.htm Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон // Пер. с анл. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 432 с. Сайт розробників стандарту OMG [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.omg.org Антипина Г. Arena – система имитационного моделирования [Електронний ресурс] / Г. Антипина, Ярцев А. – Режим доступу: http://interface.ru/sysmod/arena.htm