Проектування систем глибинного навчання

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.O.068
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Пелешко Д.Д.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Сформувати датасети з сирих даних для навчання глибоких систем. 2. Сформулювати етапи розробки системи з глибоким навчанням. 3. Розробити архітектуру системи глибокого навчання. 4. Обрати і реалізувати алгоритм навчання для системи глибокого навчання. 5. Застосовувати фреймворки для реалізації систем з глибоким навчанням. 6. Аналізувати отримані результати. 7. Обирати тип системи з глибоким навчання відповідно до задачі, що вирішується. 8. Візуалізувати результати роботи системи з глибоким навчанням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Системи штучного інтелекту Машинне навчання Чисельні методи Супутні і наступні навчальні дисципліни Методи аналізу Великих даних Машинне навчання Моделювання та оптимізація для глибинного навчання
Короткий зміст навчальної програми: Мета викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей з проектування систем глибинного навчання для аналізу і обробки потоків даних.
Методи та критерії оцінювання: 50 - лабораторні роботи 50 - екзамен
Рекомендована література: 1. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е.. Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей. – Питер, 2019. - 480 с. 2. Гудфеллоу Я, Бенджио Й., Курвилль А. Глубокое обучение. ДМК, 2018, 653 с. 3. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 4. Charu C. Aggarwal Neural Networks and Deep Learning. Springer International Publishing. 2018.