Методи та засоби комп'ютерного навчання

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.03.O.054
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна