Проблемно-орієнтовані та вбудовані комп'ютерні системи

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.01.O.019
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна