Видобування даних у Веб

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.E.070
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Гасько Р.Т.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання (ЗН): здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності: методів та засобів сучасних інформаційних технологій, принципів і методів побудови та застосування комп’ютерних мереж, принципів web-технологій та методів і засобів їх використання для вирішення задач спеціальності; уміння (УМ): ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології хмарних обчислень (Cloud) Візуалізація даних Технологія віртуальних об'єктів Інтернет (IoT) Інформаційні технології комп’ютерних мереж
Короткий зміст навчальної програми: Веб-майнінг - це застосування методів обміну даними для виявлення шаблонів із всесвітньої павутини, дозволяє використовувати автоматизовані апарати для розкриття та вилучення даних із серверів та веб-звітів, а також дозволяє організаціям отримувати як організовану, так і неструктуровану інформацію з діяльності браузера, журналів серверів, веб-сайтів та структури посилань, вмісту сторінки та різних джерел. Мета майнінгу веб-структури - генерувати структурний підсумок про веб-сайт та веб-сторінку. Технічно розробка веб-контенту в основному орієнтована на структуру внутрішнього документа, тоді як веб-структура майнінгу намагається виявити структуру зв’язків гіперпосилань на рівні міждокументів.
Методи та критерії оцінювання: 1. Виконання лабораторних робіт та їх захист. 2. Написання РГР. 3. Екзамен.
Рекомендована література: 1. Конспект лекцій. 2. Робоча програма. 3. Гасько Р.Т. Видобування даних у веб: Методична праця електронний навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua