Еволюційне програмування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.E.072
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Швороб І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. Використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування обєктами різної фізичної природи. Вміти аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Інтелектуальний аналіз даних Методи та засоби інтеграції даних Теорія прийняття рішень Супутні і наступні навчальні дисципліни Управління процесами виконання проекту Візуалізація даних Машинне навчання
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання навчальної дисципліни «Еволюційне програмування» є вивчення та практичне засвоєння методів та алгоритмів еволюційногопрограмування, підготовка студентів до ефективного використання сучаснихеволюційних методів для створення автоматизованих систем у подальшійпрофесійній діяльності; надбання практичних навичок роботи з програмнимизасобами для побудови інтелектуальних моделей на основі методів еволюційноїоптимізації.
Методи та критерії оцінювання: 40 балів - лабораторні роботи 60 балів - екзамен
Рекомендована література: 1. Encyclopediaofartificialintelligence / Eds.: J. R. Dopico, J. D. delaCalle,A. P. Sierra. – NewYork :InformationScienceReference, 2009. – Vol. 1-3. – 1677 p. 2. Gen M. Geneticalgorithmsandengineeringdesign / M. Gen, R. Cheng. –NewJersey :JohnWiley&Sons, 1997. – 352 p. 3. Haupt R. Practicalgeneticalgorithms / R. Haupt, S. Haupt. – NewJersey :JohnWiley&Sons,2004. – 261 p. 4. Емельянов В. В. Теория и практика эволюционного моделирования /В. В. Емельянов, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – М. :Физматлит, 2003. – 432 с. 5. Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: монография /В. М. Курейчик. – Таганрог : ТРТУ, 1998. – 242 с.

Еволюційне програмування (курсова робота)

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.04.E.073
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Швороб І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. Використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування обєктами різної фізичної природи. Вміти аналізувати та оцінювати коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Інтелектуальний аналіз даних Методи та засоби інтеграції даних Теорія прийняття рішень Супутні і наступні навчальні дисципліни Управління процесами виконання проекту Візуалізація даних Машинне навчання
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладання навчальної дисципліни «Еволюційне програмування» є вивчення та практичне засвоєння методів та алгоритмів еволюційногопрограмування, підготовка студентів до ефективного використання сучаснихеволюційних методів для створення автоматизованих систем у подальшійпрофесійній діяльності; надбання практичних навичок роботи з програмнимизасобами для побудови інтелектуальних моделей на основі методів еволюційноїоптимізації.
Методи та критерії оцінювання: 40 балів - лабораторні роботи 60 балів - екзамен
Рекомендована література: 1. Encyclopediaofartificialintelligence / Eds.: J. R. Dopico, J. D. delaCalle,A. P. Sierra. – NewYork :InformationScienceReference, 2009. – Vol. 1-3. – 1677 p. 2. Gen M. Geneticalgorithmsandengineeringdesign / M. Gen, R. Cheng. –NewJersey :JohnWiley&Sons, 1997. – 352 p. 3. Haupt R. Practicalgeneticalgorithms / R. Haupt, S. Haupt. – NewJersey :JohnWiley&Sons,2004. – 261 p. 4. Емельянов В. В. Теория и практика эволюционного моделирования /В. В. Емельянов, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – М. :Физматлит, 2003. – 432 с. 5. Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: монография /В. М. Курейчик. – Таганрог : ТРТУ, 1998. – 242 с.