Системи структурного, функціонально-логічного і схемотехнічного проектування

Спеціальність: Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.122.02.E.048
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна