Аналіз бізнес-процесів

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., доц. Буров Євген Вікторович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати головні методології аналізу та моделювання бізнес-процесів підприємства, мови моделювання бізнес –процесів. • вміти використовувати засоби аналізу та моделювання бізнес-процесів: RUP, ARIS;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи системного аналізу, моделювання складних систем
Короткий зміст навчальної програми: Головні поняття галузі аналізу та моделювання бізнес-процесів. Архітектури організації інформаційних бізнес-процесів на підприємстві. Методології та мови моделювання. Мови BPMN, BPL. Підхід RUP до моделювання бізнес-процесів. Платформи моделювання та аналізу – ARIS, RUP.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (60%). іспит, тестування 50%, усна компонента 10%
Рекомендована література: 1. Каменнова, М. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / Каменнова, М., Громов, А., Шматалюк, А.- М.: Весть-Метатехнология, 2001.- 327 c. 2. Osterwalder A. The Business Model Ontology-a proposition in a design science approach: Academic dissertation, Universite de Lausanne/ Osterwalder A.- Citeseer, 2004.-169 p. 3. Eriksson, H.-E. Business Modeling with UML. Business Patterns at Work / Eriksson, H.-E., Penker, M.- John Wiley & Sons, 2000.-459 p. 4. Weske, M., Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures/ Weske, M.- Springer-Verlag, 2007. 5. Graham, B.B., Detail process charting: speaking the language of process./ Graham, B.B .-John Wiley& sons, 2004.-209p. 6. Owen, M., Raj, J., BPMN and Business Process Management Introduction to the BPMN and Business Process Management: Introduction to the New Business Process Modeling Standard / Owen, M., Raj, J, 2003. 7. OMG Systems Modeling Language (OMG SysML™), V1.0 .OMG Available Specification. OMG Document Number: formal/2007-09-01. Standard document. [Electronic resource].- Режим доступу:. http://www.omg.org/spec/SysML/1.0/PDF 8. BPEL Cookbook Best Practices for SOA-based integration and composite applications development / Gaur, Harish; Zirn, M. eds.- Birmingham – Mumbai: Packt Publishing, 2006. 9. Howson, C., Business Objects XI: the complete reference /Howson.-C McGraw-Hill, 2006. 10. Davis, R. ARIS Design Platform. Advanced Process Modelling and Administration /Davis, R.-Springer-Verlag, 2008.-416p.

Аналіз бізнес-процесів (курсова робота)

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., доц. Буров Євген Вікторович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати головні методології аналізу та моделювання бізнес-процесів підприємства, мови моделювання бізнес –процесів. • вміти використовувати засоби аналізу та моделювання бізнес-процесів: RUP, ARIS;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи системного аналізу, моделювання складних систем
Короткий зміст навчальної програми: Головні поняття галузі аналізу та моделювання бізнес-процесів. Архітектури організації інформаційних бізнес-процесів на підприємстві. Методології та мови моделювання. Мови BPMN, BPL. Підхід RUP до моделювання бізнес-процесів. Платформи моделювання та аналізу – ARIS, RUP.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування • Підсумковий контроль (60%). іспит, тестування 50%, усна компонента 10%
Рекомендована література: 1. Каменнова, М. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / Каменнова, М., Громов, А., Шматалюк, А.- М.: Весть-Метатехнология, 2001.- 327 c. 2. Osterwalder A. The Business Model Ontology-a proposition in a design science approach: Academic dissertation, Universite de Lausanne/ Osterwalder A.- Citeseer, 2004.-169 p. 3. Eriksson, H.-E. Business Modeling with UML. Business Patterns at Work / Eriksson, H.-E., Penker, M.- John Wiley & Sons, 2000.-459 p. 4. Weske, M., Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures/ Weske, M.- Springer-Verlag, 2007. 5. Graham, B.B., Detail process charting: speaking the language of process./ Graham, B.B .-John Wiley& sons, 2004.-209p. 6. Owen, M., Raj, J., BPMN and Business Process Management Introduction to the BPMN and Business Process Management: Introduction to the New Business Process Modeling Standard / Owen, M., Raj, J, 2003. 7. OMG Systems Modeling Language (OMG SysML™), V1.0 .OMG Available Specification. OMG Document Number: formal/2007-09-01. Standard document. [Electronic resource].- Режим доступу:. http://www.omg.org/spec/SysML/1.0/PDF 8. BPEL Cookbook Best Practices for SOA-based integration and composite applications development / Gaur, Harish; Zirn, M. eds.- Birmingham – Mumbai: Packt Publishing, 2006. 9. Howson, C., Business Objects XI: the complete reference /Howson.-C McGraw-Hill, 2006. 10. Davis, R. ARIS Design Platform. Advanced Process Modelling and Administration /Davis, R.-Springer-Verlag, 2008.-416p.