Електронні послуги

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.т.н., Марковець О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах. - Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Базові технології надання електронних послуг та послуг передавання інформації. Інтернет для користувачів. Послуги електронної пошти. Системи обміну миттєвими повідомленнями. Системи електронного документообігу та планування. Послуги електронного навчання. Послуги електронної комерції
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посібник / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія “Інформація. Комунікація. Документація” ; вип. 8). 2. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – Київ : [Нілан-ЛТД], 2012. – 283 с. 3. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А.М. Пелещишин. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 260 с.