Технології електронної комерції та інтернет-маркетингу

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доцент Висоцька Вікторія Анатоліївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Моделювати та проектувати системи опрацювання інформаційних ресурсів для електронної комерції. Реалізувати методи Інтернет-маркетингу для систем електронної комерції. Застосовувати методи математичної лінгвістики для реалізації технологій Інтернет-маркетингу. Підбирати оптимальні методи Інтернет-маркетингу для технічного аналізу, контент-аналізу, оптимізації та просування інформаційних ресурсів електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Крос-платформне програмування та хмарні сервіси Організація баз даних та знань, Об’єктно-орієнтоване програмування, Web програмування, Web-технології та web-дизайн, Методології розроблення інформаційних систем, Програмні платформи розподілених систем, Сховища і простори даних, Технології програмування розподілених систем, Інформаційні технології опрацювання даних, Технології управління ІТ-проектами, Комп’ютерні мережі, Комп’ютерна лінгвістика, Технології інтеграції інформаційних ресурсів, Онтологічний інжиніринг, Системи машинного перекладу та автоматичне реферування, Мови опису онтологій
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційні технології для побудови та впровадження систем електронної комерції та інтернет-маркетингу. Дослідження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів. Технологія управління контентом в інтелектуальних системах опрацювання інформаційних ресурсів. Онтології як ядро баз знань інтелектуальних систем. Проектування системи автоматизованого синтезу онтології. Аналіз процесів опрацювання інформаційних ресурсів. Методи опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції та Інтернет-маркетингу. Проект розроблення інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування • Підсумковий контроль (55%, екзаменаційний контроль): тестування (45%), усна компонента (10%)
Рекомендована література: 1. Литвин В.В. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів на основі онтологій: монографія / В.В. Литвин, В.А. Висоцька, Д.Г. Досин. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 404 с. 2. Methods based on ontologies for information resources processing : Monograph / [Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Lyubomyr Chyrun, Dmytro Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. - ISBN-13: 978-3-659-89905-8, ISBN-10: 3659899054, EAN: 9783659899058. - 2016. - 324 с. - Access mode: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-89905-8/methods-based-on-ontologies-for-information-resources-processing?locale=gb. 3. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції. Монографія / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник // Видавництво національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2009. – 612 с.