Технології дистанційних освітніх послуг

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Кандидат технічних наук, доцент Голощук Роман Олегович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати поняття та класифікацію технології дистанційних освітніх послуг, основні засади організації дистанційних освітніх систем, концептуальні засади та базові означення процесів технології дистанційного освітнього навчання; розуміти й розв’язувати проблеми та задачі організації технології дистанційних освітніх послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Практика за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи інформації
Короткий зміст навчальної програми: Базові технології надання дистанційних освітніх послуг та послуг передавання інформації. Інтернет для користувачів. Дистанційні освітні системи. Послуги технології дистанційного освітнього навчання.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посібник / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія “Інформація. Комунікація. Документація” ; вип. 8). 2. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – Київ : [Нілан-ЛТД], 2012. – 283 с. 3. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А.М. Пелещишин. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 260 с.