Шаблони проектування інформаційних систем

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.01.E.038
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Кісь Я., Худий А.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати ефектні способи вирішення задач проектування програмного забезпечення. • уміти використовувати шаблони проектування програмного забезпечення для побудови складних інформаційних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи системного аналізу • Методології розроблення інформаційних систем • Бізнес-аналіз інформаційних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Основні шаблони. Твірні шаблони. Структурні шаблони. Шаблони поведінки. Шаблони паралельних операцій. Шаблони GRASP
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт Шаблоны проектирования. Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию = Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design. — М. : «Вильямс», 2002. — 288 с. 2. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование.- Киев: Диалектика, 1992. 3. Катренко А. В. Структурні методи проектування інформаційних систем. Методичний посібник.- Львів: 2000. 4. Катренко А. В. Об'єктно-орієнтовані методи проектування інформаційних систем. Методичні вказівки. – Львів: 1998.