Спецкурс із Інтернет речей

Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.124.00.M.031
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна