Методи опрацювання великих даних

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.003
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна