Інформаційні технології комп'ютерних мереж

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.01.E.032
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доц. Василюк Андрій Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. володіння знаннями і розумінням наукових засад створення інформаційних систем; 2. володіти знанням особливостей розподілених систем; 3. володіти основними технологіями побудови розподілених інформаційних систем; 4. здатність застосувати знання та практичні навики в мовних засобах роботи в розподілених системах; 5. практичне застосовування знань в процесі створення розподілених інформаційних систем; 6. отримання навиків з аналізу, організації, проектування, адміністрування, експлуатації та технологій застосування розподілених інформаційних систем та мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Комп’ютерні мережі, Операційні системи
Короткий зміст навчальної програми: Мова та технологія Perl. SSI, CGI. Технологія PHP. Використання Perl для створення розподілених систем. Вбудовування Perl в сервери Web та баз даних. Технології передачі даних в Інтернет. BackBone Інтернету. Основні інформаційні магістралі Інтернету. Архітектура та методі організації WWW-систем. Класифікація послуг Web-hosting, послуги ISP.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: • Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі.-Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007.-258с. • Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов Д.М. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006.-350с. • Пелещишин А.М., Жежнич П.І., Марковець О.В. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови прогрмування PERL,- Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007.-160с. • Колесников. Для пользователя: Internet. BHV, Київ, 2000 • Хольцнер. Рук-во разработчика: Dynamic HTML, BHV, Київ, 2000 • Макдоналд. В подлиннике: ASP.NET. BHV, С-Пб, 2003