Безпека розподілених інформаційних систем

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.008
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Кравець П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технології побудови розподілених інформаційних систем, методи підтримки безпеки у розподілених середовищах та засоби адміністрування у розподілених інформаційних системах. • вміти здійснювати аналіз, проектування, адміністрування та експлуатацію та технології підтримки безпеки у розподілених інформаційних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз • Операційні системи • Об’єктно-орієнтоване програмування • Організація баз даних та знань. • Криптографія
Короткий зміст навчальної програми: Предмет та задачі дисципліни. Архітектура та складові частини систем захисту інформації. Об’єкти захисту розподілених інформаційних систем. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем. Міжнародні та корпоративні стандарти. Аудентифікація та ідентифікація об’єктів та суб’єктів розподілених інформаційних систем. Захист розподілених інформаційних систем. Мережа та безпека інформації. Огляд безпеки протоколів обміну даними. Безпека зовнішніх каналів даних. Віртуальні мережі. Мережні екрани. Безпека комерційних операцій в Інтернет.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування • Підсумковий контроль 60%, іспит): тестування (60%).
Рекомендована література: 1. Уэйнгроу. Администрирование и защита. UNIX: полезные советы для системного администратора. ДМК. 2003. 2. Бурдаев. Ассемблер в задачах защиты информации. КУДИЦ-ОБРАЗ. 2002. 3. Бэндл. Защита и безопасность в сетях Linux. Для профессионалов. Питер. 2002. 4. Козлов. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. Радио и связь. 2002. 5. Девянин. Теоретические основы компьютерной безопасности. Уч. пособие для ВУЗов. Радио и связь. 2002.

Безпека розподілених інформаційних систем (курсова робота)

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.O.009
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Кравець П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технології побудови розподілених інформаційних систем, методи підтримки безпеки у розподілених середовищах та засоби адміністрування у розподілених інформаційних системах. • вміти здійснювати аналіз, проектування, адміністрування та експлуатацію та технології підтримки безпеки у розподілених інформаційних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз • Операційні системи • Об’єктно-орієнтоване програмування • Організація баз даних та знань. • Криптографія
Короткий зміст навчальної програми: Предмет та задачі дисципліни. Архітектура та складові частини систем захисту інформації. Об’єкти захисту розподілених інформаційних систем. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем. Міжнародні та корпоративні стандарти. Аудентифікація та ідентифікація об’єктів та суб’єктів розподілених інформаційних систем. Захист розподілених інформаційних систем. Мережа та безпека інформації. Огляд безпеки протоколів обміну даними. Безпека зовнішніх каналів даних. Віртуальні мережі. Мережні екрани. Безпека комерційних операцій в Інтернет.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування • Підсумковий контроль 60%, іспит): тестування (60%).
Рекомендована література: 1. Уэйнгроу. Администрирование и защита. UNIX: полезные советы для системного администратора. ДМК. 2003. 2. Бурдаев. Ассемблер в задачах защиты информации. КУДИЦ-ОБРАЗ. 2002. 3. Бэндл. Защита и безопасность в сетях Linux. Для профессионалов. Питер. 2002. 4. Козлов. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. Радио и связь. 2002. 5. Девянин. Теоретические основы компьютерной безопасности. Уч. пособие для ВУЗов. Радио и связь. 2002.