Інтелектуальні інформаційні технології

Спеціальність: Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.126.00.M.024
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна