Якість програмного забезпечення та тестування

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна