Хмарні обчислення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.03.E.063
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Тушницький Руслан Богданович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) вміти вибирати архітектуру хмарного сервісу; 2) вміти розгортати програмне рішення у хмарний сервіс; 3) вміти розробляти та відлагоджувати програмне застосування у хмарі; 4) вміти масштабувати програмне застосування у хмарному сервісі; 5) вміти проводити моніторинг, управління та захист хмарної платформи; 6) вміти управління навантаженням на хмарний сервіс; 7) забезпечувати надійність та продуктивність роботи хмарного сервісу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Бази даних 2. Конструювання програмного забезпечення Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Сховища даних 2. Видобування та опрацювання даних
Короткий зміст навчальної програми: 1. Вступ до хмарних обчислень 1.1. Вступ до дисципліни 1.2. Хмарні обчислення 1.3. Хмарні сервіси 1.4. Огляд постачальників хмарних сервісів 1.5. Сервіси в Azure 1.6. Як почати використовувати Azure? 2. Azure Websites 2.1. Вступ до Azure Websites 2.2. Deployment Slots 2.3. Hosting Plans 2.4. Site Settings 2.5. Custom Domains and SSL 2.6. Diagnostics and Debugging 2.7. Monitoring and Alerts 2.8. Scaling 2.9. Traffic Manager 2.10. WebJobs 2.11. Resilience Patterns 3. Azure Virtual Machines 3.1. Вступ до Azure VM 3.2. Creating New VMs 3.3. VHDs, Disks, and Images 3.4. Custom Extensions 3.5. Networks and Cloud 3.6. Services 3.7. Endpoints, ACLs, and Load Balancing 3.8. Scaling and Availability 3.9. Storage Planning 3.10. Diagnostic Measurements 4. Azure Cloud Services 4.1. Building Cloud Services 4.2. Scaling Cloud Services 4.3. Endpoints 4.4. Network Traffic and ACLs 4.5. Networking 4.6. Managing Websites 4.7. Local Storage 4.8. Diagnostics and Debugging 5. Azure Storage 5.1. Вступ до Azure Storage 5.2. Storage Accounts 5.3. Containers and Blobs 5.4. Advanced Blob Features 5.5. Tables 5.6. Queues 5.7. Access Control 5.8. Monitoring 5.9. SQL Databases 6. Azure Integration 6.1. Azure Active Directory 6.2. Virtual Networks 6.3. Service Bus 7. Amazon AWS 7.1. Вступ до Amazon Web Services (AWS) 7.2. AWS Infrastructure and Services 7.3. AWS Elastic Compute Cloud (EC2) 7.4. AWS Storage Options for EC2 Instances 7.5. Advanced EC2 Features 7.6. AWS Simple Storage Service (S3) 7.7. AWS S3 Concepts 7.8. Advanced S3 Features 7.9. AWS Shared Responsibility Model 7.10. AWS Identity and Access Management (IAM) 7.11. AWS Relational Database Service (RDS) 7.12. AWS NoSQL DynamoDB 7.13. AWS Auto Scaling
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань: усне опитування, виконання домашніх завдань, екзаменаційна робота. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: Максимальна оцінка в балах 100 Поточний контроль: 44 лабораторні роботи 44 Екзаменаційний контроль: 56 письмова компонента (очна форма) 44 усна компонента (очна форма) 12 письмова компонента (дистанційна форма) 56 усна компонента (дистанційна форма) 0 (не обов"язкова)
Рекомендована література: 1. Zoiner Tejada, Michele Leroux Bustamante, Ike Ellis. Exam Ref 70-532 Developing Microsoft Azure Solutions. - Microsoft Press. - 2015. - 432. 2. Michael Washam, Rick Rainey, Dan Patrick, Steve Ross. Exam Ref 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (2nd Edition). - Microsoft Press. - 2018. - 560 p. 3. Michael Collier, Robin Shahan. Fundamentals of Azure Microsoft Azure Essentials. - Microsoft Press. - 2015. - 420 p. 4. Joe Baron. AWS Certified Solutions Architect Official Study Guide: Associate Exam (Aws Certified Solutions Architect Official: Associate Exam). - Sybex. - 2016. - 437 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).