Менеджмент проектів з розробки програмного забезпечення

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 6.121.00.O.040
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Програмне забезпечення
Лектор: Вікторія Юріївна Майхер
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання з основ менеджменту проектів; • Знання в системних підходах та методах менеджменту проектів; • Знання в досліджені аспектів управління проектом оцінюванні трудомісткості, управлінням ризиками, моніторингом проекту, управлінням конфігурацією; • Знання з методів оцінювання, планування та управління ризиками, збору показників, встановлення цілей якості, використовування вимірів для моніторингу проекту; • Знання в дослідженні збалансованого процесу, що охоплює управління всім проектом від початку до кінця; • Знання з оволодіння набором процесів, які використовуються для ефективного та раціонального управління програмними проектами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Групова динаміка і комунікації Основи програмної інженерії Аналіз вимог до програмного забезпечення Підприємництво та менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Загальна характеристика предмету. Життєвий цикл програмного забезпечення та життєвий цикл менеджменту. Основні поняття, концепції ПМ. Методології менеджменту проектів.Основи Scrum методології. Основи інституту проектного менеджменту та інтеграційний менеджмент. Управління обсягом робіт. Управління ризиками. Комунікація та управління зацікавленими сторонами. Оцінка зусиль / тривалості / вартості. Управління якістю. Управління закупівлями та робочі моделі програмного забезпечення. Управління персоналом. Контроль та оцінка проектів. Культурні відмінності. Робота із замовниками з інших країн.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, (50%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 Edition / 2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA 2. Уокер Ройс. Управление проектами по созданию програмного обеспечения. – Изд-во: Лори, 2002. – 426 с. 3. Элейн Маркел. Microsoft Project 2002. Библия пользователя. –Изд-во:Диалектика, 2003 г. - 736 с. 4. PMI – інститут управління проектами [Електронний ресурс]: Режим доступу https://www.pmi.org/