Загальне мовознавство

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна