Соціолінгвістика

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна