Практика перекладу (англійська мова), частина 2

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна