Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.22
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Трущак В.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: як досліджувати актуальні наукові проблеми, а також підбирати необхідні матеріали для написання випускної кваліфікаційної роботи. вміти: самостійно проводити наукове дослідження в обраній галузі науки, використовуючи весь комплекс знань та навичок отриманих під час навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Сучасна японська мова» Ч1, Ч2, Ч3, Ч.4, Ч.5, Ч.6, Ч.7, Ч.8; Країнознавство (ч. 1,2,3,4); Практика перекладу (ч. 1,2) Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Остаточне формування теми випускної кваліфікаційної роботи з числа актуальних наукових досліджень у відповідній галузі знань; обгрунтування її доцільності та актуальності; пошук, обробка, аналіз та систематизація відповідного лінгвістичного матеріалу; ознайомлення та опрацювання основних наукових джерел з теми випускної кваліфікаційної роботи; визначення методології дослідження, вибір основних методів та прийомів аналізу; аналіз використання комп’ютерних технологій для розв’язку поставленого лінгвістичного завдання; формування структури магістерської роботи та формулювання її основних теоретичних положень.
Методи та критерії оцінювання: Форми навчання: консультації, самостійна робота. Методи навчання: комунікативний, інтерактивний
Рекомендована література: Література за темою магістерської випускної кваліфікаційної роботи.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.23
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.24
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.25
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна