Практика перекладу (німецька/японська/чеська/польська мова), частина 2

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.011
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Викл. Надія Гораль
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати загальні особливості практики перекладу з японської мови; вміти перекладати з японської мови на українську тексти загальноосвітнього характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Сучасна японська мова», Ч.1, Ч.2, Ч.3, "Моделі сучасної комунікації (японська мова)", Ч.1, Ч.2, Ч.3, "Практика перекладу (японська мова)", Ч.1, Ч.2, "Практика перекладу (японська мова", Ч.1. Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Переклад текстів публіцистичного, наукового та художнього стилів. Переклад газетних та наукових статей та новин. Переклад казок.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. Підсумковий контроль: іспит. Максимальна оцінка в балах 100 Поточний контроль (ПК): Аудиторна робота (20): Читання тексту 5 Усний переклад тексту 10 Читання ієрогліфів 5 Самостійна робота (25): Виконання перекладів з підручника 5 Індивідуальне завдання 20 Разом за ПК: 45 Екзаменаційний контроль (55): письмова компонента 40 усна компонента 15 Разом за дисципліну 100
Рекомендована література: 1.Grundkurs der modernen japanischen Sprache von Eiko Saito und Helga Silberstein. VEBVerlag Enzyklopadie Leipzig, 1986. 2.Modern Japanese for University Students. Parts I. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988. 3.Modern Japanese for University Students. Part II. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988. 4.Modern Japanese for University Students. Part III. Japanese Department, International Christian University, Tokyo, 1988. 5.A Course in Modern Japanese. Volume One. The University of Nagoya Press, 1996. 6.І.Бондаренко, Т.Хіно. Українсько–японський, японсько–український словник. Київ, 1998. 7.Basic Japanese-English Dictionary. Bonjinsha. Tokyo, 1993. 8.J.Halpern. The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary. Kodansha, Tokyo, 1999. 9.N.Kuratani et al. A New Dictionary of Kanji Usage. Gakken, Tokyo, 1999. 10.Concise японско–русский словарь. Сансейдо. Токіо, 1997. 11.Коданся японско–русский словарь. Токіо, 1992. 12.J.H.M.Webb. A Guide to Modern Japanese Loanwords. Tokyo, 1992. 13.Большой японско–русский словарь в двух томах. Под редакцией Н.И.Конрада. Москва, 1970. 14.Н.И.Фельдман–Конрад. Японско–русский учебный словарь иероглифов. Москва, 1977. 15.Кэнкюся русско–японский словарь. Токіо, 1994 16.Obunsha’s Essential English-Japanese Dictionary. Tokyo, 1977.

Практика перекладу (німецька/японська/чеська/польська мова), частина 2

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.012
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна