Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.017
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Викл. Гораль Надія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: як досліджувати актуальні наукові проблеми, а також підбирати необхідні матеріали для написання випускної кваліфікаційної роботи. вміти: самостійно проводити наукове дослідження в обраній галузі науки, використовуючи весь комплекс знань та навичок отриманих під час навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Сучасна японська мова», Ч.1, Ч.2, Ч.3, "Моделі сучасної комунікації (японська мова)", Ч.4, Ч.5, Ч.6, "Практика перекладу (японська мова)", Ч.1, Ч.2, "Практика перекладу (японська мова)", Ч.1, Ч.2. Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Остаточне формування теми випускної кваліфікаційної роботи з числа актуальних наукових досліджень у відповідній галузі знань; обгрунтування її доцільності та актуальності; пошук, обробка, аналіз та систематизація відповідного лінгвістичного матеріалу; ознайомлення та опрацювання основних наукових джерел з теми випускної кваліфікаційної роботи; визначення методології дослідження, вибір основних методів та прийомів аналізу; аналіз використання комп’ютерних технологій для розв’язку поставленого лінгвістичного завдання; формування структури магістерської роботи та формулювання її основних теоретичних положень.
Методи та критерії оцінювання: Форми навчання: консультації, самостійна робота. Методи навчання: комунікативний, інтерактивний
Рекомендована література: Література за темою магістерської випускної кваліфікаційної роботи.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.018
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.019
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Прикладна лінгвістика
Код дисципліни: 7.035.10.O.020
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна