Англійськомовна наукова комунікація

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 7.121.01.O.5
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор: к.філол.н., доцент Ділай Маріанна Петрівна к.філол.н., доцент Альбота Соломія Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 2. здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях; 3. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення Інновації та підприємництво в інженерії програмного забезпечення Методології розробки програмного забезпечення
Короткий зміст навчальної програми: Особливості риторики, стилістики та жанрової організації сучасної англомовної наукової комунікації. Лексичні та граматичні особливості англомовної наукової комунікації. Жанри наукової комунікації. Наукове письмо як вид комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та власне мовні аспекти. Написання анотацій та наукової статі англійською мовою. Особливості написання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи англійською мовою.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування на практичних заняттях (20%), підготовка та представлення презентації (15%), переклад наукового тексту (10%), написання анотації наукової статті англійською мовою (5%), письмовий контрольний захід (50%).
Рекомендована література: 1. McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 176 p. 2. Yakhontova T.V. English Academic Writing. For Students and Researches. Lviv, 2002. 3. Hyland K. English for Academic Purposes. New York: Routledge, 2006. 4. Norris C.B. Academic writing in English. University of Helsinki, 2013. 5. Swales J.M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.