Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням

Спеціальність: Системне проектування
Код дисципліни: 7.122.03.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна