Календарне та ресурсне планування проекту

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., доцент Верес Олег Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати формальні і математичні моделі та методи календарного планування проекту, планування ресурсів, вимоги до команди проекту та її керівника, • знати методи планування якості, вартості, інформаційних зв’язків, управління ризиками, закупівлями та інтеграцією проекту, • вміти здійснити аналіз отриманих результатів планування ресурсів проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз; • Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем; • Технології в управлінні ІТ-проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Планування змісту, вартості, та якості проекту. Календарне планування проекту. Метод критичного шляху. Планування ресурсів проекту. Методи вирівнювання ресурсів. Планування ризиків проекту. Метод PERT. Планування процесів управління трудовими ресурсами, закупівлями, комунікаціями та інтеграцією проекту.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. 3. Катренко А.В. Дослідження операцій. – Львів: «Магнолія плюс», 2007.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування • Підсумковий контроль (60%, екзамен): письмово-усна форма.