Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна лінгвістика
Лектор:
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: