Аналітичні сховища даних

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: д.т.н., проф. Берко Андрій Юліанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: моделі та методи проектування та реалізації сховищ даних; прийняття рішень за технологією сховищ даних; застосування на практиці основних методів, засобів та технологій сучасних сховищ даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Організація баз даних та знань
Короткий зміст навчальної програми: Поняття гіперкубу даних та його зв’язок з універсальним відношенням. Операцій над гіперкубом даних: зрізу, обертання, згортки та деталізації. Інформаційні технології і концепція сховищ даних. Архітектура сховищ даних. Репозиторії метаданих. Інтеграція даних. Якість сховищ даних. Агрегація даних. Системи зберігання даних. Віртуалізація сховищ даних. Технології доступу до сховищ даних. Видобування даних у сховищах даних. Засоби створення сховищ даних.
Рекомендована література: Шаховська Н.Б., Пасічник В.В. Сховища даних. — Львів: Магнолія-2006. 2008. — 487 с. Хранилища данных: шаги от идеи до внедрения, 2006, http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml. Конноли Т., Бэгг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1120 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування. Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота.