Технології віртуальних об’єктів Інтернет

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.M.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., Лозицький Олександр Анатолійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні веб-технології, основні принципи організації та побудови інформаційних систем, що функціонують на основі веб-технологій, • знати основні принципи та вміти створювати віртуальні фото об'єкти, • знати мову розмітки гіпертекстових документів HTML, принципи розробки та адміністрування веб-ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології комп’ютерного проектування; • Комп’ютерна графіка; • Операційні системи.
Короткий зміст навчальної програми: Cтруктура і принципи ВЕБ. Протокол HTTP. ВЕБ-сервери та принципи роботи з користувачем. Основні принципи дизайну сайтів. Віртуальні об’єкти в Інтернеті. Віртуальні фото об'єкти.
Рекомендована література: 1. Пасічник В. В. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних. Монографія / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. О. Тарасов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 348 с. ISBN: 966-553-578-1. 2. Машков П. Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, графика, раскрутка / Петр Машков. – Питер, 2009. 512 стр., ISBN 978-5-388-00755-1. 3. Задоя Е.С. Виртуальные технологии в образовании // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 6. – С. 75-76; Надирова Ф.К. Инновационные 3D-Интернет технологии. – Южно-Казахстанский Гос. Университет им. М.О. Ауезова, Казахстан 4. Сидак А.А. Требования безопасности виртуальных частных сетей. – М.: 2000. – 150 с. 5. Дацюк С. Ноу-хау виртуальных технологий. URL: http://www.zhurnal.ru/5/vir_tech.htm
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (55%, залікова контрольна робота): письмово-усна форма.