Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління ІТ проектами
Код дисципліни: 7.126.03.O.21
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: к.т.н., с.н.с. Худий Андрій Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Технології пошуку інформації в Інтернеті (пошук та опрацювання літературних джерел); - Алгоритми створення презентацій та оформлення документації на програмні продукти за відповідними стандартами та нормативами; - вимоги до оформлення отриманих знань та досвіду і вигляді відповідних звітів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні інформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Закріплення, поглиблення й доповнення знань студентів, які вони отримали в процесі вивчення протягом попередніх років комплексу дисциплін, оволодіння сучасними технологіями опрацювання інформації та застосування їх на практиці; ознайомлення з засобами опрацювання даних (відповідно до індивідуального завдання студента);
Рекомендована література: 1. Берко А. Ю. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Берко А. Ю., Буров Є.В., Верес О. М., Катренко А.В., Кравець П.О., Нікольський Ю.М., Пасічник В.В.. – Львів : „Новий Світ – 2000”, 2012. – 282 с. — (Серія «Комп’ютинґ»).
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з виконання практики; • Підсумковий контроль (60%, захист практики)