Відео технології

Спеціальність: Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
Код дисципліни: 7.186.01.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Лектор: к.т.н., доцент Марцишин Роман Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння комплексними знаннями та навичками з сучасних технологій електронних видань, сучасних комп’ютеризованих систем та технологій видавничо-поліграфічних виробництв що відповідає сучасним потребам міжнародного й національного ринку праці. • Отримання високого рівня отриманих знань та практичних навичок за рахунок використання світових новітніх технологій навчання, що формує компетентності креативності та автономності при вирішенні своїх функціональних та посадових обов’язків. • Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті. • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити • . Кореквізити: • .
Короткий зміст навчальної програми: Основні визначення. Сфери використання. Структура відеостудії. Аналогове відео. Передача кольору. Таймінг. Кадри та скануюча розгортка. Прогресивна та черезрядкова. Цифрове відео. Колір в цифровому відео. Розгортка. Роздільна здатність: SD, ED, HD. Стиснення аудіо та відео інформації Відеопрогравачі і відеоприставки Колірні простори RGB, YUV, YIQ, YCbCr, Перетворення RGB - YCbCr в SDTV і HDTV. Кольорова палітра YCbCr. PhotoYCC HSI, HLS і HSV Діаграми колірних моделей. Коригування гами зображення. Відеосигнали. Цифрове компонентне відео. Сигнали 480, 576, 720, 1080 ліній. Аналогові відео інтерфейси. S-Video, Composite Video, SCART, RGB, YPbPr, VGA. Цифрові відео інтерфейси. YCbCr, SDI, DVI, HDMI, DFPI, USB, Ethernet, IEEE1394. Оброблення цифрового відео. Перетворення роздільної здатності (SD-HD) Перетворення колірної роздільної здатності (4:4:4 - 4:2:2). Мікшування відео та накладення графіки Luma і Chroma Key. Інтерполяція відеозображення, перетворення форматів роздільної здатності. Огляд систем телевізійного мовлення (NTSC, PAL, SECAM). Тестові сигнали. Розширені можливості, телетекст. Стандарти відеоконференцій (H.261, H.263) Цифрові відеостандарти MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264 Огляд форматів мобільного телебачення. Телебачення в Інтернеті IPTV. Multicasting. Рішення на основі RTSP.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • Соколов А. Г. Монтаж. В 4-х частях. — М.: Изд-во А. Дворников, 2005. • Андрей Василенко Камеры для цифрового кинематографа (рус.) // «Техника и технологии кино» — 2009. — № 3. • С. Н. Ярышев Цифровые методы записи и воспроизведения видеоинформации / Н. Ф. Гусарова. — СПб.,: НИУ ИТМО, 2012. — С. 11. — 86 с. • Второе поколение стандартов DVB: обзор и перспективы // Mediasat, 2010, № 7 (42) • И. Б. Гордийчук, В. Г. Пелль Раздел I. Системы кинематографа // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.,: «Искусство», 1979. — С. 7-67. — 440 с. • Digital Cinematography & Directing / Dan Ablan. – New Riders, 2007. –225 p. • Синецкий Дм. Видеокамеры и видеосъемка. Практическое руководство. Второе издание. — М: Международное агентство «A.D.&T», 1998. — 157 с. • The VES handbook of visual effects: industry standard VFX practices andprocedures / Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman. – «Elsevier Inc.», 2010. –921 p.